> On 08 Apr 2018, at 18:42, Fredrik <li...@0v.no> wrote:
> 
> 
> On 08/04/2018 17:59, Øystein Bjørndal wrote:
>> Når det gjelder [1] har jeg ønske om å få til 2 forbedring (en gang):
>>      - Enkel overpass-query som i hvert fall sier noe om antall navn 
>> allerede i osm
>>      - Mulighet for å lage sine egne utdrag av dataene, med sin egen tagging 
>> tabell.
>> 
> Hvis du hadde hatt en kolonne i regnearket hvor du pakket alle 
> key:tag-kombinasjoner inn i en sånn
> 
> {{#tag:osmtaginfo||key=recycling:batteries}} (for recycling=batteries her)
> 
> Så ville du fått en liten boks som viste bruken av alle taggene (node, 
> way, relation) og en link til taginfo-spørring for den key:taggen som 
> igjen generer en automatisk spørring til overpass. Det er i det minste 
> en laveterskel løsning.
> 
> Jeg la til slike templates i denne tabellen her 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Recycling_Import_Norway#Translation_table
> 
> 
> Hvis det var noe helt annet du mente så skjønte jeg ikke hva du mente :-)
> 
> --
> 
> FredrikLindseth

Nei, tenkte mere på å gjøre en overpass query for hver kommune og rapportere 
antall name=* i kommunen, muligens med filtre for å fjerne noen tagger. For å 
få en veldig grov ‘progress bar’ for hver kommune.

-- 
Øystein Bjørndal_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til