> 10. apr. 2018 kl. 11:31 skrev NKA mapper <nkamap...@gmail.com>:
> 
> Enig. Har lagt opp til dette i forslaget til bruk av Conflation plugin. Man 
> bør i tillegg se nøye gjennom og endre særlig place=village, suburb, 
> neighbourhood og hamlet for å legge opp en fornuftig kategorisering for de 
> største stedene i kommunen.
>  
> I byene er det en god del navn fra nedlagte gårdsbruk og
> husmannsplasser. Ser at noen av disse er tagget med
> place=isolated_dwelling + fixme=consider place=farm or to exclude from
> import. Her ligger det mye lokalhistorie, og disse mener jeg derfor
> absolutt bør inn i OSM, selv om jeg er usikker på hvordan de best bør
> tagges.
> 
> Dette gjelder ssr:type=eneboligMindreBoligbygg. Enig i at dette er gode navn 
> i de fleste kommuner. I Trondheim er det imidlertid hele 702 stedsnavn av 
> denne typen. Det ser ut til å være navn på eldre bolighus av typen "Hvilen", 
> "Utsikten" osv. fra den gang det var vanlig å legge inn bruksnavn i 
> grunnboken. Jeg tviler på at andre enn de som bor i huset kjenner navnet, men 
> dere i Trondheim får vurdere. Kanskje gjelder dette bare Trondheim, så jeg 
> kan endre fixme.

Tagging for disse kan være building=house + name=*.
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til