>>>>> "Lars" == Lars Brinkhoff <[EMAIL PROTECTED]> writes:

  Lars> Marcus Eskilsson skrev:
  >> Själv använder jag sxemacs. ;)

  Lars> Jag snubblade över SXEmacs för några år sen. Hur har det
  Lars> gått för projektet på sisone? Vad tycker du är fördelar
  Lars> jämför med GNU Emacs och XEmacs?

  Lars> _______________________________________________ Lisp mailing
  Lars> list Lisp@lisp.se
  Lars> http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Det går utmärkt för projektet. Det har samlat in en del väldigt aktiva
utvecklare och har numera, bland annat, inbyggt stöd media (mp3 och ogg),
dubbellänkade listor, skip lists, bloom filters, och koden rent
allmänt är allmänt uppsnabbad. Det som jag själv tycker är det
trevligaste tillskottet som är på väg är ju att det ska bli
trådat. Inte mer något väntande på att man ska kunna hacka vidare
medans gnus laddar eller EMMS går igenom ens stora mediabibliotek.

/ Marcus
-- 


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till