Andreas Davour <[EMAIL PROTECTED]> writes:

> On Tue, 1 May 2007, Daniel Jensen wrote:
>
>> Det är tämligen enkelt att installera Climacs om du bara vill testa, det
>> är väl bara att dra hem källkoden med CVS och sedan länka till din ASDF.
>> Kanske upptäcker du sen som jag, att det är alldeles för långsamt för
>> din smak, men kul är det ju i alla fall.
>
> Eh? Nej, det är inte lätt någonstans. Det krävs en herrans massa saker
> som prerequisites for McCLIM i ett depenency hell som får mig att
> tänka osnälla tankar om linux och linuxhaxxors (eller hur de stavar
> denna vecka).

Förstås, men det är lätt med asdf-install.

(asdf-install:install :mcclim)


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till