>>>>> "Andreas" == Andreas Davour <[EMAIL PROTECTED]> writes:

  Andreas> On Fri, 27 Apr 2007, Lars Brinkhoff wrote:
  >> Marcus Eskilsson skrev:
  >>> Själv använder jag sxemacs. ;)
  >> Jag snubblade över SXEmacs för några år sen. Hur har det gått
  >> för projektet på sisone? Vad tycker du är fördelar jämför med
  >> GNU Emacs och XEmacs?

  Andreas> Vad är det för nåt och vad är det bra för? Ännu en
  Andreas> Emacsfork som gör saker på sitt eget lilla vis? Jag
  Andreas> förstår inte riktigt hur folk orkar lägga krut på nåt
  Andreas> sånt.

  Andreas> En CL Emacs å andra sidan!

  Andreas> /Andreas

  Andreas> -- A: Because it fouls the order in which people normally
  Andreas> read text. Q: Why is top-posting such a bad thing? A:
  Andreas> Top-posting. Q: What is the most annoying thing on
  Andreas> usenet and in
  Andreas> e-mail?_______________________________________________
  Andreas> Lisp mailing list Lisp@lisp.se
  Andreas> http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Det är en fork på XEmacs. Anledningen att folk orkar är väl mestadels
att de tycker att det är för mycket bromsklossar i XEmacs (som
splittade från GNU Emacs pga. en annan bromskloss då). Orkar gör man
för passion för bra mjukvara. Besides - variation är livets krydda,
och all XEmacs elisp fungerar ju finfint även i SXEmacs. :)

Climacs är ju att rekommendar om du vill ha pure lisp.

/ Marcus
-- 


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till