Andreas skriver:
> On Thu, 3 May 2007, Ties Stuij wrote:
> 
> > Jag forsökte (flera månader) tidigare med clbuild, väldigt enkelt och
> > det gick bra på en gång. Det finns även en tuturial för at bygga
> > McClim för OpenMCL och SBCL:
> >
> > http://mcclim.cliki.net/Getting%20started%20using%20clbuild
> 
> Det är ju helt otroligt! För att bygga lispprogram finns alltså om jag 
> räknat rätt:

Mnja, mnjo, alltså...
 
> 1. mkdefsystem
> 2. asdf och asdf-install

Båda dessa är "bygg system från en systemdefinition" och 
"systemdefinitionsspråk". Men, ASDF-INSTALL är endast och allena "hämta hem 
kod från Internet", inte en byggare (den använder ASDF för byggandet och 
begriper, så vitt jag vet, endast ASDF-paketerade system).

> 3. common-lisp-controller

C-L-C är ett mellanlager ursprungligen byggt för Debian, som kompilerar system 
och dumpar nya core-filer, för mer än en lisp-implementation. Det är 
egentligen (så vitt jag förstått) inte avsett för att bygga enstaka paket, 
bara för att se till att nyinstallerade paket byggs för alla lisp-system 
installerade på en given maskin.

> 4. clbuild

Och clbuild, om jag förstått rätt, är avsett som en hjälp för att komma igång 
(ladda hem en lisp och alla paket du bett om att få).
 
> Vi har alltså uppfunnit hjulet 4.5 gånger och det är ibland runt och 
> ibland mer fyrkantigt.
> 
> Inte undra på att man blir förvirrad ibland! :)

Jo, men. Massa olika saker. Därtill finns det en uppsjö av ASDF-hangarounds 
som bygger tar-filer (bland andra finns build-asdf-package och jag funderar 
vagt på att utöka den så att det finns versionsnummer i tarfilnamnet).

//Ingvar_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till