On Jan 8, 2008 4:15 PM, Henrik Hjelte <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Ett långt och lite osammanhängande svar,
> det finns flera skolor ang paketinstallation.
> 1. Att använda asdf-install
> 2. På debian: använda common-lisp-controller och debians paket.
> 3. Inte använda paket, istället arbeta med versionshanterade system direkt.
>
> jag är lite skeptisk mot idén om "releaser", och så vill jag enkelt
> kunna bidra med patchar om så behövs till de paket som finns,
> så jag vill använda versionshanterade setup.
> Distribuerade VC system som darcs gör det ju suveränt enkelt att
> mixtra med pathcar, brancha osv.

Jag vill bara komplementera det här med att saga min erfarenhet är att
det är bäst att tar senaste utväklar version. Det har hänt mig flera
gänger att en pakket använder features som är inte med i officiella
versionen. Om man titta frän en annan sida, så är min erfarenhet att
en skedje bryter mer oftas när man tar releases istället av
cvs/darcs/git/etc..

Och jag skulle inte använda common-lisp-controller, eller emerge eller
nånt. Dom liggar oftas några releases efter realiteten.

/Ties


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till