"Henrik Hjelte" <[EMAIL PROTECTED]> wrote
Tue, 8 Jan 2008 16:15:07 +0100:

| Distribuerade VC system som darcs gör det ju suveränt enkelt att
| mixtra med pathcar, brancha osv.

Låter bra.  Men hur gör man för att byta ut en version av PAKET? I
fallet cffi får jag en massa symbolkonflikter (jag tror att det beror på
att symboler exporteras om igen). Försökte lite lamt med UNINTERN av
(APROPOS-LIST "" :PAKET) men det verkar ganska fel.

-- 
Linus


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till