Ingvar <[EMAIL PROTECTED]> wrote
Tue, 29 Jan 2008 06:49:10 +0000:

| Jag blandar ASDF och APT-baserade CL-paket, det funkar för det mesta (fast 
jag 
| borde egentligen sätta mig ner och bygga en omkompilerare så att jag slipper 
| att saker inte kan köra precis efter att SBCL blivit uppdaterat).

clbuild?
http://common-lisp.net/project/clbuild/

-- 
Linus


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till