>Kalau Thunderbird pakai CardDAV juga akan sync contact ke webmail.
Jadi apakah contact di OC ada juga di CardDAV?
Kalau boleh kami dikasih account untuk MD server bapak dan akan saya test di 
sini pak.

Regards
Benny

Kirim email ke