Here is the php file

***************************
<?php
//Dette er en mal for å lette implementering av pusyset til de enkelte
sider.
//Denne malen viser ingressene til de 50 siste artikler denne siden skal ha.
include "../lib/ingress.lib";

$nettstedid=11; //Id til nettstedet. Dersom man ikke husker sin nettstedid
finnes den i admindelen av pubsyset.
$sprakid=1; //Språkid. 1=Norsk
$offset=0; //Offset, dersom man ikke skal vise fra artikkel 0, men f.eks.
fra artikkel 51.
$offset3ingr=2; //Offset, dersom man ikke skal vise fra artikkel 0, men
f.eks. fra artikkel 51.
$offsetannet=1; //Offset, dersom man ikke skal vise fra artikkel 0, men
f.eks. fra artikkel 51.
$antall=50; //Hvor mange artikler skal vises
$antallmotor=25; //Hvor mange artikler skal vises på motorsport
$antallmotor3ingresser=3; //Hvor mange artikler skal vises videre på
motorsport
$antallmc=1; //Hvor mange artikler skal vises på MC
$antallmc3ingresser=3; //Hvor mange artikler skal vises videre på MC
$antallstyling=1; //Hvor mange artikler skal vises på MC
$antallstyling3ingresser=3; //Hvor mange artikler skal vises videre på MC
$typeid=0; //Hva slags ingresser skal vises? "0" viser alle typer.
  $i1 = hentIngresser($nettstedid,38,$sprakid,$offsetannet,$antallmotor);
  $i2 = hentIngresser($nettstedid,39,$sprakid,$offsetannet,$antallmotor);


  if($ingresser = array_merge($i1 ,$i2))
  {
    $ingresser = sortClassArray($ingresser);
    listIngresser($ingresser);
  }


else
 echo 'Det oppstod en feil ved henting av ingresser.';

function listIngresser($ingresser){
 foreach($ingresser as $i){

 echo '
 <tr>
 <td width="100%" align="left" bgcolor="#ebe8e4" > <a
href="'.$i->artikkellink.'"> <img class=lesmer
src="/bilder/design/lesmer.gif" width="61" height="19" align="right">
 <b> <a class=forsidelinker
href="'.$i->artikkellink.'">'.$i->overskrift.'</a> </b>
 &nbsp;&nbsp;<b class=dato>('.$i->publisert.')</b>

  </tr> </td>
  <tr>
  <td height="121" class="ingresshoved">
  <a href="'.$i->artikkellink.'"><img class=bilde src="' . $i->bilde . '"
width="100" height="76" border="1" align="right"></a>
  </font>'.$i->ingress.'

<tr> <td align="left" width="100%" bgcolor="#f4f4f4"> <p>
</p> </td> '
  ;


 }
}



?>



-- 
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to