Ola!

    Jesús (e os demais...), aí vai un borrador completo da posíbel
tradución. As que van con ??? son propostas que eu fago, completamente
persoais e discutíbeis baseadas máis na intención da frase máis que nunha 
tradución literal. Admiten-se/peden-se suxestións/críticas.

    Una aperta

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Xoán Pedracova Varela          
E.S.E.T. de Telecomunicación       
Universidade de Vigo           
As Lagoas - Marcosende                             
 36200   VIGO 
        

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2000-11-30 03:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <l...@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: interfaces/common.glade.h:7 interfaces/common.glade.h:10
msgid "Helix Setup Tools"
msgstr "Utilidades de Configuración de Helix"

#: interfaces/common.glade.h:8
msgid "Scanning your system configuration."
msgstr "Examinando a configuración do seu sistema."

#: interfaces/common.glade.h:9 interfaces/common.glade.h:12
msgid "%P %%"
msgstr "%P %%"

#: interfaces/common.glade.h:11
msgid "Updating your system configuration."
msgstr "Actualizando a configuración do seu sistema."

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: interfaces/disks.glade.h:7
msgid "Disks Administration"
msgstr "Administración dos Discos"

#: interfaces/disks.glade.h:8 interfaces/memory.glade.h:12
#: interfaces/memory.glade.h:20
msgid "Device"
msgstr "Dispositivo"

#: interfaces/disks.glade.h:9 interfaces/shares.glade.h:9
msgid "Detected"
msgstr "Detectado"

#: interfaces/disks.glade.h:10 interfaces/shares.glade.h:10
msgid "Listed"
msgstr "Listado"

#: interfaces/disks.glade.h:11 interfaces/shares.glade.h:11
msgid "Mounted"
msgstr "Montado"

#: interfaces/disks.glade.h:12 interfaces/memory.glade.h:14
#: interfaces/memory.glade.h:21
msgid "Size"
msgstr "Tamaño"

#: interfaces/disks.glade.h:13
msgid "Bootable"
msgstr "Arrincable"

#: interfaces/disks.glade.h:14
msgid "Check"
msgstr "Verificar"

#: interfaces/disks.glade.h:15
msgid "Mount point"
msgstr "Punto de montaxe"

#: interfaces/disks.glade.h:16
msgid "Partition"
msgstr "Partición"

#: interfaces/disks.glade.h:17 interfaces/shares.glade.h:16
msgid "Add an unlisted import"
msgstr "Engadir un sistema de ficheiros remoto??"

#: interfaces/disks.glade.h:18
msgid "Add partition"
msgstr "Engadir partición"

#: interfaces/disks.glade.h:19
msgid "Mount this partition"
msgstr "Montar esta partición"

#: interfaces/disks.glade.h:20 interfaces/shares.glade.h:19
msgid "Open settings dialog for selected import"
msgstr "Abrir "

#: interfaces/disks.glade.h:21 interfaces/nameresolution.glade.h:40
#: interfaces/shares.glade.h:20 interfaces/shares.glade.h:34
#: interfaces/shares.glade.h:39 interfaces/shares.glade.h:45
#: interfaces/users.glade.h:14 interfaces/users.glade.h:21
msgid "Settings"
msgstr "Opcións??"

#: interfaces/disks.glade.h:22
msgid "Remember details of this partition"
msgstr "Lembrar detalles desta partición"

#: interfaces/disks.glade.h:23
msgid "Disks & partitions"
msgstr "Discos e particións"

#. Translation: respect the spaces before and after, and the minus than signs.
#: interfaces/disks.glade.h:24 interfaces/memory.glade.h:18
#: interfaces/nameresolution.glade.h:42 interfaces/networking.glade.h:15
#: interfaces/shares.glade.h:47 interfaces/time.glade.h:16
#: interfaces/users.glade.h:23 src/common/tool.c:504
msgid " Advanced >> "
msgstr " Avanzado >> "

#: interfaces/disks.glade.h:25
msgid "Partition Settings"
msgstr "Propiedades da partición"

#: interfaces/disks.glade.h:26 interfaces/shares.glade.h:49
msgid "Type:"
msgstr "Tipo:"

#: interfaces/disks.glade.h:27
msgid "Device:"
msgstr "Dispositivo:"

#: interfaces/disks.glade.h:28 interfaces/shares.glade.h:54
msgid "Mount point:"
msgstr "Punto de montaxe:"

#: interfaces/disks.glade.h:29
msgid "Automatic (detect when mounting)"
msgstr "Automático ("detéctase ao montar)"

#: interfaces/disks.glade.h:30
msgid "Ext2 (Linux)"
msgstr "Ext2 (Linux)"

#: interfaces/disks.glade.h:31
msgid "FAT (DOS)"
msgstr "FAT (DOS)"

#: interfaces/disks.glade.h:32
msgid "VFAT (Windows 95 and newer)"
msgstr "VFAT (Windows 95 e posteriores)"

#: interfaces/disks.glade.h:33
msgid "FAT32 (Windows 98 and newer)"
msgstr "FAT32 (WIndows 98 e posteriores)"

#: interfaces/disks.glade.h:34
msgid "NTFS (Windows NT & 2000)"
msgstr "NTFS (Windows NT e 2000)"

#: interfaces/disks.glade.h:35 interfaces/shares.glade.h:57
msgid "Choose a mount point"
msgstr "Escolla un punto de montaxe"

#: interfaces/disks.glade.h:36
msgid "Check for errors on startup"
msgstr "Verificar erros ao iniciar ¿¿o sistema??"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: interfaces/nameresolution.glade.h:7
msgid "Name Resolution Administration"
msgstr "Administración da Resolución de Nomes"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:8
msgid "Let the computer know its name, function and network surroundings."
msgstr "Permitir ao computador coñecer o nome, función e redes circundantes???"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:9
msgid "Host"
msgstr "Máquina"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:10
msgid "Host name:"
msgstr "Nome da máquina:"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:11 interfaces/nameresolution.glade.h:15
msgid "Reverse:"
msgstr "Resolución inversa???"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:12 interfaces/nameresolution.glade.h:16
msgid "<unknown>"
msgstr "<descoñecido>"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:13
msgid "Domain"
msgstr "Dominio"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:14
msgid "Domain:"
msgstr "Dominio:"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:17
msgid "Workgroup:"
msgstr "Grupo de traballo:"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:18
msgid "Description:"
msgstr "Descrición:"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:19
msgid "Identification"
msgstr "Identificación"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:20
msgid "Domain Name Service (DNS)"
msgstr "Servicio de Nomes de Dominio (DNS)"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:21 interfaces/nameresolution.glade.h:31
#: interfaces/nameresolution.glade.h:50
msgid "New:"
msgstr "Novo:"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:22 interfaces/nameresolution.glade.h:32
#: interfaces/nameresolution.glade.h:49
msgid "Existing:"
msgstr "Existente:???"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:23 interfaces/nameresolution.glade.h:27
#: interfaces/nameresolution.glade.h:46 interfaces/shares.glade.h:32
#: interfaces/shares.glade.h:40 interfaces/shares.glade.h:43
#: interfaces/time.glade.h:13
msgid "Add"
msgstr "Engadir"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:24 interfaces/nameresolution.glade.h:28
#: interfaces/nameresolution.glade.h:37 interfaces/nameresolution.glade.h:47
#: interfaces/users.glade.h:10 interfaces/users.glade.h:18
msgid "Delete"
msgstr "Borrar"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:25
msgid "Use WINS server:"
msgstr "Usar servidor WINS:"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:26
msgid "Servers"
msgstr "Servidores"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:29
msgid " Move Up"
msgstr " Subir"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:30
msgid "Move Down"
msgstr "Baixar"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:33
msgid "Search Domains"
msgstr "Buscar Dominios"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:34
msgid "IP address"
msgstr "Enderezo IP"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:35
msgid "Names"
msgstr "Nomes"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:36
msgid "New Alias"
msgstr "Novo Alias"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:38 src/nameresolution/callbacks.c:207
msgid "Settings for the selected alias"
msgstr "Parámetros do alias seleccionado??"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:39
msgid "Change the alias' IP address or its corresponding names."
msgstr "Cambiar o enderezo IP do alias ou do seu nome canónico??"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:41 interfaces/nameresolution.glade.h:45
msgid "Aliases"
msgstr "Aliases"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:43
msgid "Aliases Settings"
msgstr "Parámetros dos Alias"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:44
msgid "IP address:"
msgstr "Enderezo IP:"

#: interfaces/nameresolution.glade.h:48
msgid "label48"
msgstr "label48"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: interfaces/networking.glade.h:7
msgid "Networking Administration"
msgstr "Administración da Rede"

#: interfaces/networking.glade.h:8
msgid "Interface:"
msgstr "Interface:"

#: interfaces/networking.glade.h:9
msgid "Gateway IP:"
msgstr "IP da Pasarela:"

#: interfaces/networking.glade.h:10
msgid "Netmask:"
msgstr "Máscara de Rede:"

#: interfaces/networking.glade.h:11
msgid "Host IP:"
msgstr "IP da Máquina:"

#: interfaces/networking.glade.h:12
msgid "Use DHCP server"
msgstr "Usar servidor DHCP"

#: interfaces/networking.glade.h:13
msgid "Enable automatically at boot"
msgstr "Habilitar automaticamente no inicio"

#: interfaces/networking.glade.h:14
msgid "Primary networking"
msgstr "Red primaria"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: interfaces/shares.glade.h:7
msgid "Shares Administration"
msgstr "Administración dos Compartidos"

#: interfaces/shares.glade.h:8
msgid "Location"
msgstr "Localización"

#: interfaces/shares.glade.h:12
msgid "User"
msgstr "Usuario"

#: interfaces/shares.glade.h:13
msgid "Password"
msgstr "Contrasinal"

#: interfaces/shares.glade.h:14
msgid "Mount Point"
msgstr "Punto de Montaxe"

#: interfaces/shares.glade.h:15
msgid "Import"
msgstr "SF remoto??"

#: interfaces/shares.glade.h:17
msgid "New import"
msgstr "Novo SF remoto??"

#: interfaces/shares.glade.h:18
msgid "Mount this import"
msgstr "Montar este SF remoto??"

#: interfaces/shares.glade.h:21
msgid "Remember this import between boots"
msgstr "Montar este SF remoto en posteriores arrinques??"

#: interfaces/shares.glade.h:22
msgid "Imports"
msgstr "SF remotos"

#: interfaces/shares.glade.h:23
msgid "Name"
msgstr "Nome"

#: interfaces/shares.glade.h:24
msgid "Path"
msgstr "Camiño"

#: interfaces/memory.glade.h:11 interfaces/shares.glade.h:25
#: interfaces/shares.glade.h:31
msgid "Enabled"
msgstr "Activado"

#: interfaces/shares.glade.h:26 interfaces/shares.glade.h:62
msgid "Browseable"
msgstr "Permiso de lectura"

#: interfaces/shares.glade.h:27 interfaces/shares.glade.h:63
msgid "Public"
msgstr "Público"

#: interfaces/shares.glade.h:28 interfaces/shares.glade.h:64
msgid "Writable"
msgstr "Permiso de escritura"

#: interfaces/shares.glade.h:29
msgid "Comment"
msgstr "Comentario"

#: interfaces/shares.glade.h:30 interfaces/shares.glade.h:42
msgid "Export"
msgstr "Exportar"

#: interfaces/memory.glade.h:16 interfaces/shares.glade.h:33
#: interfaces/shares.glade.h:41 interfaces/shares.glade.h:44
msgid "Remove"
msgstr "Eliminar"

#: interfaces/shares.glade.h:35
msgid "SMB exports"
msgstr ""

#: interfaces/shares.glade.h:36
msgid "Export/clients"
msgstr ""

#: interfaces/shares.glade.h:37
msgid "Allow writing"
msgstr "Permitir escritura"

#: interfaces/shares.glade.h:38
msgid "Client"
msgstr "Cliente"

#: interfaces/shares.glade.h:46
msgid "NFS exports"
msgstr ""

#: interfaces/shares.glade.h:48
msgid "Import Settings"
msgstr ""

#: interfaces/shares.glade.h:50
msgid "Host:"
msgstr "Máquina:"

#: interfaces/memory.glade.h:22 interfaces/shares.glade.h:51
msgid "Path:"
msgstr "Camiño:"

#: interfaces/shares.glade.h:52
msgid "User:"
msgstr "Usuario:"

#: interfaces/shares.glade.h:53
msgid "Password:"
msgstr "Contrasinal:"

#: interfaces/shares.glade.h:55
msgid "SMB"
msgstr "SMB"

#: interfaces/shares.glade.h:56
msgid "NFS"
msgstr "SMB"

#: interfaces/shares.glade.h:58
msgid "SMB Export Settings"
msgstr ""

#: interfaces/shares.glade.h:59 interfaces/shares.glade.h:66
msgid "Local path:"
msgstr "Camiño local:"

#: interfaces/shares.glade.h:60
msgid "Export name:"
msgstr "Nome do sistema de ficheiros exportado???"

#: interfaces/shares.glade.h:61 interfaces/users.glade.h:27
msgid "Comment:"
msgstr "Comentario:"

#: interfaces/shares.glade.h:65
msgid "NFS Export Settings"
msgstr ""

#: interfaces/shares.glade.h:67
msgid "NFS Client Settings"
msgstr "Parámetros do cliente NFS"

#: interfaces/shares.glade.h:68
msgid "Client pattern:"
msgstr ""

#: interfaces/shares.glade.h:69
msgid "Allow writing from these clients"
msgstr "Permitir escritura desde estes clientes"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: interfaces/time.glade.h:7
msgid "Time Administration"
msgstr "Administración da Hora"

#: interfaces/time.glade.h:8 interfaces/time.glade.h:9
msgid ":"
msgstr ":"

#: interfaces/time.glade.h:10
msgid "Time of day:"
msgstr "Hora do día:"

#: interfaces/time.glade.h:11
msgid "Date/time"
msgstr "Data/hora"

#: interfaces/time.glade.h:12
msgid "Time zone"
msgstr "Fuso horario"

#: interfaces/time.glade.h:14
msgid "Keep clock in sync with selected servers"
msgstr "Manter o reloxo sincronizado cos servidores seleccionados"

#: interfaces/time.glade.h:15
msgid "Time servers"
msgstr "Servidores de hora"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: interfaces/users.glade.h:7
msgid "User Account Administration"
msgstr "Administración das Contas de Usuario"

#: interfaces/users.glade.h:8
msgid ""
"This is the list of the users available in the system. Create new users or "
"edit existing user's settings with this dialog."
msgstr ""
"Esta é a lista de usuarios dispoñibles no sistema. Cree novos usuarios ou "
"edite os parámetros dos usuarios existentes con este diálogo."

#: interfaces/users.glade.h:9
msgid "New User"
msgstr "Novo Usuario"

#: interfaces/users.glade.h:11 src/users/callbacks.c:220
msgid "Settings for the selected user"
msgstr "Parámetros do usuario seleccionado"

#: interfaces/users.glade.h:12
msgid "Change the user's password or options like its name."
msgstr "Cambiar o contrasinal do usuario ou outras opcións como o nome."

#: interfaces/users.glade.h:13 interfaces/users.glade.h:28
msgid "Change Password"
msgstr "Mudar Contrasinal"

#: interfaces/users.glade.h:15
msgid "Users"
msgstr "Usuarios"

#: interfaces/users.glade.h:16
msgid "Users may be grouped to share resources with others."
msgstr "Os usuarios poden ser agrupados para compartir recursos con outros."

#: interfaces/users.glade.h:17
msgid "New Group"
msgstr "Novo Grupo"

#: interfaces/users.glade.h:19
msgid "Settings for the selected group"
msgstr "Parámetros do grupo seleccionado"

#: interfaces/users.glade.h:20
msgid "Change the group's options like its name and members."
msgstr "Cambiar as opcións do grupo como o seu nome e os seus membros."

#: interfaces/users.glade.h:22
msgid "Groups"
msgstr "Grupos"

#: interfaces/users.glade.h:24
msgid "User Settings"
msgstr "Parámetros do usuario"

#: interfaces/users.glade.h:25
msgid "Main group:"
msgstr "Grupo principal:"

#: interfaces/users.glade.h:26
msgid "User name:"
msgstr "Nome de usuario:"

#: interfaces/users.glade.h:29
msgid "New password:"
msgstr "Novo contrasinal:"

#: interfaces/users.glade.h:30
msgid "Confirmation:"
msgstr "Confirmación:"

#: interfaces/users.glade.h:31
msgid "Check quality."
msgstr "Comprobar calidade."

#: interfaces/users.glade.h:32
msgid " Random Password "
msgstr " Contrasinal Aleatorio "

#: interfaces/users.glade.h:33
msgid "Group Settings"
msgstr "Parámetros do Grupo"

#: interfaces/users.glade.h:34
msgid "Group name:"
msgstr "Nome do grupo:"

#: interfaces/users.glade.h:35
msgid "Members"
msgstr "Membros"

#: interfaces/users.glade.h:36
msgid "All Users"
msgstr "Todos os Usuarios"

#: interfaces/users.glade.h:37
msgid "Member Users"
msgstr "Usuarios Membros"

#: interfaces/users.glade.h:38
msgid "Add ->"
msgstr "Engadir ->"

#: interfaces/users.glade.h:39
msgid "Remove <-"
msgstr "Quitar <-"

#: interfaces/users.glade.h:40
msgid "label27"
msgstr "label27"

#: interfaces/users.glade.h:41
msgid "label26"
msgstr "label26"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: interfaces/memory.glade.h:7
msgid "Memory administration"
msgstr "Administración da memoria"

#: interfaces/memory.glade.h:8
msgid "Swap Memory:"
msgstr "Memoria de Intercambio:"

#: interfaces/memory.glade.h:9
msgid "Physical Memory:"
msgstr "Memoria Física:"

#: interfaces/memory.glade.h:10
msgid "Available swap areas"
msgstr "Áreas de intercambio dispoñibles"

#: interfaces/memory.glade.h:13
msgid "Priority"
msgstr "Prioridade"

#: interfaces/memory.glade.h:15
msgid "Create..."
msgstr "Crear..."

#: interfaces/memory.glade.h:17
msgid "Settings..."
msgstr "Parámetros..."

#: interfaces/memory.glade.h:19
msgid "Available partitions:"
msgstr "Particións dispoñibles:"

#: interfaces/memory.glade.h:23 interfaces/memory.glade.h:33
msgid "Size:"
msgstr "Tamaño:"

#: interfaces/memory.glade.h:24
msgid "Swap Partition"
msgstr "Partición de Intercambio"

#: interfaces/memory.glade.h:25
msgid "Swap File"
msgstr "Ficheiro de Intercambio"

#: interfaces/memory.glade.h:26
msgid "Megabytes"
msgstr "Megabytes"

#: interfaces/memory.glade.h:27 interfaces/memory.glade.h:31
msgid "Enable this swap space"
msgstr "Activar este espacio de intercambio"

#: interfaces/memory.glade.h:28
msgid "Use non-default priority:"
msgstr "Usar outra prioridade:"

#: interfaces/memory.glade.h:29
msgid "Browse..."
msgstr "Explorar..."

#: interfaces/memory.glade.h:30
msgid "Swap device"
msgstr "Dispositivo de intercambio"

#: interfaces/memory.glade.h:32
msgid "Use non-default priority"
msgstr "Usar outra prioridade"

#: interfaces/memory.glade.h:34
msgid "Mb"
msgstr "Mb"

#: interfaces/memory.glade.h:35
msgid "Select Swap File"
msgstr "Seleccionar Ficheiro de Intercambio"

#: interfaces/memory.glade.h:36
msgid "OK"
msgstr "Aceptar"

#: interfaces/memory.glade.h:37
msgid "Cancel"
msgstr "Cancelar"

#: src/common/tool.c:506
msgid " << Basic "
msgstr " << Basico??"

#: src/common/tool.c:594
msgid ""
"You need full administration privileges (i.e. root)\n"
"to run this configuration tool. You can acquire\n"
"such privileges by running it from the GNOME control\n"
"center or issuing an \"su\" command in a shell.\n"
"\n"
"You will be unable to make any changes. Continue anyway?"
msgstr ""
"Necesita privilexios de administrador (i.e. root)\n"
"para lanzar esta ferramenta de configuración. Pode adquirir\n"
"estes privilexios executando este programa desde o centro\n"
"de control ou facendo \"su\" nunha shell.\n"
"\n"
"Non vai ser posible facer ningún cambio. Continuar de todos modos?"

#. No name, no swap
#: src/memory/callbacks.c:569
msgid "You have to specify path to new swap location!"
msgstr "Debe especificar o camiño para a situación do novo espacio de 
intercambio!"

#. It's already in there, can't add
#: src/memory/callbacks.c:584
msgid "It's already used as swap space!"
msgstr "Xa está sendo usado como espacio de intercambio!"

#: src/nameresolution/callbacks.c:57
msgid ""
"The IP address must have the form of four digits\n"
"sepparated by a dot (.), being these digits in the range of 0 to 255,\n"
"except for the first and last ones, which must be in the range of 1 to 254."
msgstr ""
"O enderezo IP debe ter o formato de catro díxitos\n"
"separados por un punto (.), estando estes díxitos no rango de 0 a 255\n"
"agás para o primeiro e o último, que deben estar no rango de 0 a 254."

#: src/nameresolution/callbacks.c:193
msgid "Settings for alias of "
msgstr ""

#: src/users/callbacks.c:135
#, c-format
msgid "Settings for User %s"
msgstr "Parámetros para o Usuario %s"

#: src/users/callbacks.c:153
#, c-format
msgid "Password for User %s"
msgstr "Contrasinal para o Usuario %s"

#: src/users/callbacks.c:200
msgid "The root user must not be deleted."
msgstr "O usuario root non debe ser eliminado."

#: src/users/callbacks.c:207
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete user %s?"
msgstr "¿Está seguro de que desexa eliminar o usuario %s?"

#: src/users/callbacks.c:249
#, c-format
msgid "Settings for Group %s"
msgstr "Parámetros para o Grupo %s"

#: src/users/callbacks.c:268
msgid "Create New Group"
msgstr "Crear un Novo Grupo"

#: src/users/callbacks.c:294
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete group %s?"
msgstr "¿Está seguro de que desexa eliminar o grupo %s?"

#: src/users/callbacks.c:414
#, c-format
msgid "Password set to \"%s\"."
msgstr "Contrasinal posto a \"%s\"."

#. Bad confirmation
#: src/users/callbacks.c:449
msgid ""
"The password and its confirmation\n"
"must match."
msgstr ""
"O contrasinal e a confirmación\n"
"deben coincidir."

#. Quality check problems, with err pointing to a string to the error
#: src/users/callbacks.c:455
#, c-format
msgid ""
"Bad password: %s.\n"
"Please try with a new password."
msgstr ""
"Contrasinal erróneo: %s.\n"
"Probe cun novo contrasinal."

#. Changes have been made.
#: src/users/callbacks.c:620
msgid ""
"There are changes which haven't been applyed.\n"
"Apply now?"
msgstr "Hai cambios que non foron actualizados\n"
"¿Actualizar agora?"

#: src/users/user_group.c:55
msgid "Username is empty."
msgstr "O campo nome de usuario está baleiro."

#: src/users/user_group.c:72
#, c-format
msgid "User %s already exists."
msgstr "O usuario %s xa existe."

#: src/users/user_group.c:87
msgid "Please set a valid username, using only lower-case letters."
msgstr "Por favor, poña un nome de usuario válido, usando só letras minúsculas."

#: src/users/user_group.c:120
msgid ""
"Please set a valid main group name, with only lower-case letters,\n"
"or select one from the pull-down menu."
msgstr ""
"Por favor, poña un nome de grupo valido, só en letras minúsculas,\n"
"ou seleccione un estirando o menu.????"

#: src/users/user_group.c:176
msgid "The username is empty."
msgstr "O campo nome de usuario está baleiro."

#: src/users/user_group.c:307
msgid "The group name is empty."
msgstr "O campo nome do grupo está baleiro."

#: src/users/user_group.c:324
#, c-format
msgid "Group %s already exists."
msgstr "O grupo %s xa existe."

#: src/users/user_group.c:340
msgid "Please set a valid group name, with only lower-case letters."
msgstr "Por favor, poña un nome de grupo válido, só con letras minúsculas."

#: src/users/user_group.c:382
msgid "Group name is empty."
msgstr "O campo nome do grupo está baleiro."

#~ msgid ""
#~ "Automatic (detect when mounting)\n"
#~ "Ext2 (Linux)\n"
#~ "FAT (DOS)\n"
#~ "VFAT (Windows 95 and newer)\n"
#~ "FAT32 (Windows 98 and newer)\n"
#~ "NTFS (Windows NT & 2000)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Automático (detectar ao montar)\n"
#~ "Ext2 (Linux)\n"
#~ "FAT (DOS)\n"
#~ "VFAT (Windows 95 e posteriores)\n"
#~ "FAT32 (Windows 98 e posteriores)\n"
#~ "NTFS (Windows NT e 2000)\n"

#~ msgid "."
#~ msgstr "."

#~ msgid "WINS resolution"
#~ msgstr "Resolución WINS"

#~ msgid "Add IP"
#~ msgstr "Engadir IP"

#~ msgid "Remove IP"
#~ msgstr "Eliminar IP"

#~ msgid "Static names"
#~ msgstr "Nomes estáticos"

#~ msgid ""
#~ "SMB\n"
#~ "NFS\n"
#~ msgstr ""
#~ "SMB\n"
#~ "NFS\n"

#~ msgid "Change Password..."
#~ msgstr "Mudar Contrasinal..."

#~ msgid ""
#~ "Swap Partition\n"
#~ "Swap File\n"
#~ msgstr ""
#~ "Partición de Intercambio\n"
#~ "Ficheiro de Intercambio\n"

Responderlle a