O Sat 2 Dec 2000 16:44:46 +0100, Xoan Pedracova Varela (GTS) escribía:

> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
> #
> #, fuzzy
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
> "POT-Creation-Date: 2000-11-30 03:50+0100\n"
> "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
> "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
> "Language-Team: LANGUAGE <l...@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
> "Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"

 Enche esta cabeceira cos teus datos, e logo elimina a marca ", fuzzy". Mira
outro ficheiro traducido, se tés dúbidas.

> msgid "Add an unlisted import"
> msgstr "Engadir un sistema de ficheiros remoto??"

 ¿"Importar un novo sistema de ficheiros"? :-)

> msgid "Open settings dialog for selected import"
> msgstr "Abrir "

 "Abri-lo diálogo de configuración do sistema de ficheiros seleccionado"

> msgid "Settings"
> msgstr "Opcións??"

 Na traducción de Gnome empréganse varios termos. Se cadra conviña
uniformizalo... :-?

> msgid "Remember details of this partition"
> msgstr "Lembrar detalles desta partición"

 Mellor "Lembra-los detalles desta partición", que se non, queda moi
robótico :D

> msgid "Automatic (detect when mounting)"
> msgstr "Automático ("detéctase ao montar)"

 Ollo a esas comiñas :-)

 Podes facer unha comprobación mecánica dos ficheiros traducidos co comando:

msgfmt -c -v --statistics -o /dev/null FICHEIRO

 E así poderás detectar eses erros. Eu teño un script que executa iso :D

> msgid "FAT32 (Windows 98 and newer)"
> msgstr "FAT32 (WIndows 98 e posteriores)"

 Ese I :-)

> msgid "Check for errors on startup"
> msgstr "Verificar erros ao iniciar ¿¿o sistema??"

 Pois... "Buscar erros ao arrincar".

> msgid "Let the computer know its name, function and network surroundings."
> msgstr "Permitir ao computador coñecer o nome, función e redes 
> circundantes???"

 Pois... "Permitir que o ordenador saiba o seu nome, función e contorno da 
rede".

 Que feo :D

> msgid "Reverse:"
> msgstr "Resolución inversa???"

 Se cadra.

> msgid "Existing:"
> msgstr "Existente:???"

 ¿"Xa existente:"?

> msgid "Change the alias' IP address or its corresponding names."
> msgstr "Cambiar o enderezo IP do alias ou do seu nome canónico??"

 "Cambia-lo enderezo IP do alias ou os seus nomes correspondentes".

 Creo.

> msgid "Aliases"
> msgstr "Aliases"

 En galego, o plural de alias é alias :-)

> msgid "Gateway IP:"
> msgstr "IP da Pasarela:"

 Mira que me soa mal o de pasarela, pero terei que roelo, supoño :D

> msgid "Primary networking"
> msgstr "Red primaria"

 Rede, non red :-) E ainda así, creo que non se refire á rede, senón a todo
o relacionado coas redes. O "redeo", como quen di :D

 "Configuración primaria da rede", creo que sería máis exacto. Pero se
cadra, peor.

> msgid "Import"
> msgstr "SF remoto??"

 Mmm... ¿sería axeitado traducir "Import" por "Importación"?

 Deste xeito:

> msgid "New import"

 "Nova importación"

> msgid "Mount this import"

 "Montar esta importación"

 Mmmm...

 Non, máis ben case que non.

> msgid "SMB exports"
> msgstr ""
> msgid "Export/clients"
> msgstr ""

 Por se non os viches :-)

> msgid "Import Settings"
> msgstr ""

 ¿"Propiedades dos SF remotos"?

> msgid "SMB Export Settings"
> msgstr ""

 ¿"Propiedades da exportación SMB"?

> msgid "NFS Export Settings"
> msgstr ""

> msgid "Client pattern:"
> msgstr ""

 ¿"Patrón para os clientes"?

> msgid "Change the user's password or options like its name."
> msgstr "Cambiar o contrasinal do usuario ou outras opcións como o nome."

 ..."coma o seu nome".

> msgid " << Basic "
> msgstr " << Basico??"

 " << Básica ", a configuración.

> "except for the first and last ones, which must be in the range of 1 to 254."
> "agás para o primeiro e o último, que deben estar no rango de 0 a 254."

 :-)

> msgid "Settings for alias of "
> msgstr ""

 "Parámetros do alias de "

> msgid "Settings for User %s"
> msgstr "Parámetros para o Usuario %s"

 Máis ben, "do usuario".

> msgid "Password for User %s"
> msgstr "Contrasinal para o Usuario %s"

 Igualmente.

> msgid "Password set to \"%s\"."
> msgstr "Contrasinal posto a \"%s\"."

 Mmmm... ¿"estabrecido"?

> msgid ""
> "Please set a valid main group name, with only lower-case letters,\n"
> "or select one from the pull-down menu."
> msgstr ""
> "Por favor, poña un nome de grupo valido, só en letras minúsculas,\n"
> "ou seleccione un estirando o menu.????"

 "Por favor, escriba un nome de grupo válido, con só letras minúsculas,\n"
 "ou escolla un do menú colgante."

 Ou unha traducción mellor para "pull-down menu".

> #~ msgid "."
> #~ msgstr "."

 As cadeas que comezan por #~ son obsoletas, e xa non se empregan... O:-)

-- 

  Tarrío                     Fidonet: 2:348/105.93
(Compostela)
--
Para sair desta lista, manda un mail a trasno-requ...@ceu.fi.udc.es
poñendo "unsubscribe" na mensaxe

Responderlle a