A cuestión é a seguinte:
Na casa tenho un ordenador cunha Kubuntu. Nesta, of course, teño posto o 
galego como idioma.
Cando lanzo o OO.org, este lanza-se en galego, pero as letras acentuadas non 
se mostran correctamente. O problema é que isto tamén acontece coas fórmulas, 
polo cal non podo empregar nengunha que leve tilde, por 
exemplo "=intersección(X;Y)", o cal complica abondo o calcular unha recta de 
regresión.
Tentei a utilizá-lo pondo o escritório en castellano, pero non vai, segue a 
lanzar o OO.org en galego.
Que podo fazer?
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpJZDLVkzp4V.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a