...de quen non lembro o nome...
vou por-me com  Kivio (o equivalente de koffice a dia ou a visio), e penso que 
seria interesante acordar traducións comúns para conceitos similares.

Estou pensando en usar
-connector: conexón, ligazón ou enlace.
-stencil: literalmente sinifica cliché (mirei-no no Alonso Estravíz ;-)), pero 
seria mellor usar "figura" ou algo así.
-stencilset: "Conxunto de Cliclés", ou "Conxunto de  figuras" ou "Tema de 
traballo"

Como vas traducir:
-Connector (non lembro se este é o nome en dia para as frechas)
-Shape
-Shapefile (?) non recordo se esta é a palabra, refiro-me aos conxuntos 
de "shapes", por exemplo: Chemical Engineering, Pneumatic

?
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpPbx8dRgpxc.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a