A ver, problema:
Haberá un ano, traducin ao bruto a axuda de kmymoney, cousa que agora 
aproveito como campo de xogos, pero ese é outro cantar.
A axuda, como toda axuda que mereza tal nome, ven orixinalmente en formato 
docbook, que logo hai que converter ao formato favorito do usuário para poder 
vé-lo correctamente (lea-se html ou pdf).
Como traballo sobre kde, centremo-nos neste.

Para converter de docbook->html usa-se un programa chamado meinproc.
Cando o paso sobre a documentación citada, pois resulta que se xera o 
resultado, ok, pero con cousas en inglés, exemplo: "Chapter 1: Introdución".
No orixinal iso ven sendo <chapter><title>introdución</title></chapter>.
A cuestión é: sabe alguén como arranxar este problema?

Nota: para docbook->pdf está-se a pensar en usar un intermediário (dblatex), 
que pasará a latex e de aí para pdf.
Simplíssimo  que non vejas isto do docbook.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpYTZoWtpbAB.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a