Hoxe "oficializou-se": Kbabel precisa novos desenvolventes, comezando por un 
mantenedor [s. m. (1) Aquele que mantém ou sustenta. --Nota: anda que nom hei 
ter que corrixir ficheiros :-P]

A cuestión é que de non aparecer axiña, onde axiña quer dicer os 
aproximadadmente nos próximos dous meses, alguén que se faga cargo del, e en 
particular de converté-lo para kde4, dentro de kde imos ter un problema de 
dimensións considerábeis.

Pois iso, que se sabedes de alguén que estexa interesado, que non se corte, 
que hai non pouco traballo por facer.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpsGEpPJJSWe.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a