Ponte no caso dun usuario da Debian... se teño unha cuestión ou un
interese específico da miña distro referida a localización, a qué lista
das que hai debo dirixirme? A Trasno? A galego21? Aos de KDE? Aos
tradutores? A mancomun? Á ciberirmandade?

Sobreenténdese que debian-l10n-galician é unha lista complementar ás que
xa existen: trátase de cooperar, non de competir.

Saúdos,


Daniel Muñiz Fontoira escrebeu:
> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
> <html>
> <head>
>   <meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
> </head>
> <body bgcolor="#ffffff" text="#333399">
> <font face="Verdana">Ola:<br>
> <br>
> Eu opino que son abondo as listas que hai.<br>
> Se realmente houbese tanto ruido que fixese falta separar ser&iacute;a
> estupendo pero dame que non &eacute; o caso.<br>
> Eu sinceiramente quedome coa lista de trasno. Insisto, non &eacute; por ser
> excluinte s&oacute; pr&aacute;ctico. Oxal&aacute; f&oacute;semos m&aacute;is 
> e fixesen falta mais listas
> especificas. <br>
> <br>
> &Eacute; s&oacute; unha opini&oacute;n.<br>
> <br>
> Saudos<br>
> <br>
> </font><br>
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a