De nada, e como dicía, sorte!s...@riseup.net escribió:
Xa... deso é do que se ten queixado a xente: de que hai moitas listas
pero ningunha adicada a Debian. Alomenos iso queda solucionado! :)

De todos xeitos graciñas; a túa visión das cousas é interesante e está
moi ben sabela.

Saúdos!

Daniel Muñiz Fontoira escrebeu:
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#333399">
<font face="Verdana">Por suposto, que do que se trata &eacute; de cooperar,
como dic&iacute;a &eacute; unha opini&oacute;n. </font><font face="Verdana"><br>
</font><font face="Verdana">Eu penso que para os usuarios de debian en
galego poder&iacute;aselle dar as ligaz&oacute;ns das listas que xa hai. A cantas
listas vai haber que estar subscrito?<br>
<br>
De todos modos sorte.<span class="moz-smiley-s1"><span> :-) </span></span>.<br>
<br>
Saudos<br>
    
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

  

--

Remitente:
Daniel Muñiz Fontoira
Eu uso software libre
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a