(polo menos no amarok.po que eu teño, de hai un mes ou dous)
Na barra de estado pon:
"A reproducir: pista por artista en disco
<b>Struggle for pleasure</b> por <b>Wim Mertens</b> en <b>Partes extra 
partes</b>"
Deberia por: "A reproducir: Struggle for pleasure por Wim Mertens en Partes 
extra partes

O erro está nun msgstr que pom
"pista por artista en disco\n"
"<b>.................."
onde debe suprimirse a primeira das liñas. Verificado no meu ordenador.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpI2NXczE6A1.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a