Olá, estou a facer un mantimento das cousas que traducín eu, incluíndo unha 
revisión ortográfica para usar iso que se chama oficial ±.
Quería perguntar como está a cousa pola fronte, isto é, como vai a cousa en 
kdevelop, kdenetwork, kdesdk,... ?
Podo meterlle mao a algo diso?

E xa que estamos: por que carallo a norma ralg-ilg non é monótona no 
tratamento da acentuación das palabras unidas mediante trazo? 
(físico-química --consevan a acentuación individual--, apaga-lo 
ordenador --perde a acentuación individual--)
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp3W91Yce7H8.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a