Pois resulta que lendo kde-i18n-doc, vexo que se recomenda non continuar co 
traballo en trunk por agora, á espera de que se convirta no campo de minas de 
kde4, e que se concentre o esforzo en stable.
Estou a rematar con kdeutils/trunk. Cando o remate envíocho, a ver se puderes 
facer un msgmerge con stabel.
Despois pasarei directamente a traballar sobre stable.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpOYyxGbgXD5.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a