istoooo..... poderiadesme indicar cal é o url do repositorio da versión 
estábel de kde, estou a tentar obter unha copia de traballo, para o cal usei:

svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n/gl/messages

pero a versión que obtiven non é a última (a que ten o 77% traducido, senón 
unha con 55%.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpq41VgPAObE.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a