Estou con kdesvn, unha interface gráfica para simplificar o uso de svn a xente 
coma min (poltronas), que á parte da aplicación para obter/criar/etc 
repositorios, fornece un par de accións no menú contextual do xestor de 
ficheiros (konqueror), para poder facer actualizar a copia de traballo, 
entregar os cambios, facer diffs, esas cousas.
Pois enfarragueime cun dos subcomandos de axuda: svn blame
Nota: acerca do subcomando
svn blame: (ann, annotate, praise) display a file with the revision number and 
author of the last change on a line-by-line basis.

A palabra blame aparece nas seguintes mensaxes:
Blame

Blame %1

Blame range

Pareceme que "culpar" ou "responsabilizar" non casan ben neste contexto. 
Algunha suxerencia? estou a barallar "atribuír autoría".
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpE2IHjY7kvY.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a