O 2006-06-19 09:29 jtarrio escribiu:
>> > > Decateime do seguinte:
>> >  Heino probar cando estea onda un ordenador con potencia de abondo para
>> > empregar o qemu...
>> In any case, it seems that you have found a good reviewer, my dear
>> Jacobo..:-)
>
 >Yes, that's certainly more feedback than I received for other 
translations :)

Pois si, extráñame.

Aliás: con isto de que estamos en rebaixas e que teño unha cuñada pola parte 
de Sada, ao pior me cai ter que ir á Coruña un sábado destes (este safo, que 
teño que pasar a ITV). Habería algún problema para vir rescatarme da rúa 
Real / Corte inglés? Convido eu a unhas cañas/cafés.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpGROuutRvw4.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a