Acabo de enviar o ficheiro gl.po de kdesvn ao autor, supoño que nuns días 
estará disponíbel para a súa descarga no repositorio onde está aloxado o 
proxecto.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgplZGNV5Iazh.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a