Olá,
pois, como dicía na miña mensaxe na rolda de trasno, co título "Palla mental", 
recollo no documento anexo o que penso serían os requerimentos funcionais 
esenciais cos que debería dotarse a calquer proxecto de tradución.
Non se reflicten precondicións alleas á propria tradución.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

<<attachment: fluxo-0.1.txt.zip>>

Attachment: pgpk9eaWUgl8R.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a