Fai o seguinte:

-instala o hunspell, obtén unha copia do gl_ES.zip de mancomún (o dicionario), 
-como root, desempaquetao en /usr/share/myspell/dicts/
-como root, cría un ficheiro /usr/bin/zpspell con permisos rwxr-xr-x (755)
-mediante vim edita tal ficheiro, para conter só o seguinte texto:
#! /bin/bash
hunspell -d gl_ES -a

-no Centro de Control -> Componentes de KDE -> Corrector ortográfico, escolle 
o cliente "Zemberek", a codificación UTF-8 ou ISO-8859-1.

-abre o kate, escolle a codificación ISO-8859-1, e escrebe un texto que 
conteña tanto faltas como non, en galego ralg-ilg.
-Pásalle o verificador. Tardará en abrir porque o hunspell saca unha morea de 
erros ao abrir o dicionario de gl_ES.


Por favor, fai probas para ver se funciona en kbabel. O ordenador onde ando 
agora está un pouco "trangalleado de máis" e con kbabel non me vai nengún 
sistema ortográfico.

Nota: penso que hunspell a nível interno traballa en UTF-8, queda tentar 
converter o dicionario.
Nota: por agora, se funcionar en kbabel, antes penso que haberia que converter 
a codificazón dos po (mediante msgconf -t ISO-8859-1 ficheiro.po)
Nota: en canto remate co patrón de embarcación de lecer, teño que aprender a 
escreber C++
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgphxO140uUGR.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a