O Martes, 13 de Febreiro de 2007 18:16, Leandro Regueiro escribiu:
> E o de marcar a ligazón do estraviz en grosa non é un pouco tendencioso??

<lusist>Conheces outro dicionario en linha de galego que seja melhor ca 
el?</lusist>

Só é um erro de formatación, inicialmente pensaba pór todos en negriña, pero 
despois pasóuseme. Teño outro atallo web de konqueror, que me divide a liña 
xusto no =\{@} cando en realidade debe ir todo na mesma.

Nota: en konqueror, se na barra de enderezos escrebes, &eg; gg:trasno, farás 
unha procura en google pola palabra trasno. Á hora de definir o atallo, a 
palabra que vai a seguir aos dous ptos represéntase co at @.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpQRZgHpwRrT.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a