Esta é unha mensaxe de kbugbuster, unha interface para os sistemas de 
comunicación e xestión de informes de erros.
A mensaxe é "Reply (maintonly)" #: bach'kend/bugcommand.cpp:224

Despois desa mensaxe veñen outras como "Responder en privado" e cousas así.

Como o podo traducir?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp6JBTcVIoFW.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a