"Emboss" (segundo wordreference: repujar) até agora foi traducido como elevar, 
relevo, realzar ou gravar, segundo a situación.
É un tipo de filtro de imaxe que dá un aspeito 3D. Haino nun montón de 
editores de imaxes (non fai falla ir ao gimp nen a krita).

Algunha suxestión de como carallo traducir isto de xeito ± uniforme?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpgd5xsDY1B4.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a