O que é o closed captioning podedes atopalo aquí: 
http://www.robson.org/capfaq/
ou na wikipedia.

Esta expresión atopeina en kdetv, un programa deses para ver a tv.
Eu propoño engadir ao glosario:

**closed captioning**
 1.n.m subítulo escamoteado

O de escamoteado, entendido como "facer desaparecer", saqueino dos faros dos 
Porsche, que polo menos nalgúns modelos son escamoteábeis (cando os acendes 
saen para riba, e cando non, integranse na carrocaría).
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpEepVnSR0sc.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a