Coido que poderíamos falar de:

Rocker gesture: acenos de botón
Shape gesture: acenos de debuxo/forma


Non sei se serán as mellores traducións para que se comprenda ben o que
son...

Saúdos.


mvillarino wrote:
> Un "rocker gesture" é un aceno feito só cos botóns do rato que activan unha 
> función. Por exemplo, no Opera, se premes o botón dereito, e manténdoo, 
> premes o esquerdo, logo soltas o dereito, e seguido o esquerdo, vas para a 
> páxina anterior no historial (+/-, iirc).
> Un "shape gesture" é un aceno feito mantendo calcado un botón do rato e 
> movendo este dun xeito dado. Por exemplo, no Konqueror, se mantés premido o 
> botón central do rato, e moves o ponteiro cara a esquerda (en horizontal), 
> vas para a páxina anterior no historial (como no exemplo anterior).
> Pois resulta que aparecen as dúas expresións en kdelibs4.po. Algunha 
> suxestión 
> de como traducir estas dúas expresións?

Responderlle a