Un "rocker gesture" é un aceno feito só cos botóns do rato que activan unha 
función. Por exemplo, no Opera, se premes o botón dereito, e manténdoo, 
premes o esquerdo, logo soltas o dereito, e seguido o esquerdo, vas para a 
páxina anterior no historial (+/-, iirc).
Un "shape gesture" é un aceno feito mantendo calcado un botón do rato e 
movendo este dun xeito dado. Por exemplo, no Konqueror, se mantés premido o 
botón central do rato, e moves o ponteiro cara a esquerda (en horizontal), 
vas para a páxina anterior no historial (como no exemplo anterior).
Pois resulta que aparecen as dúas expresións en kdelibs4.po. Algunha suxestión 
de como traducir estas dúas expresións?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpfnd4I9aGgm.pgp
Description: PGP signature



Responderlle a