O Luns, 6 de Agosto de 2007 16:21, Félix Horro Pita escribiu:
> Coido que poderíamos falar de:
>
> Rocker gesture: acenos de botón
> Shape gesture: acenos de debuxo/forma
>
Vou pólo como "acenos cos botóns" e "acenos co rato".

Ireino engadindo ao glosario ao longo desta semana.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp9khDQDB4fD.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a