O Martes, 7 de Agosto de 2007 19:23, Miguel escribiu:
> Boas!, Dúbidas:
>
> 1. 'hiphen': (vb. e n.) a referencia que teño é que se traduce coma
> 'guión', como verbo entendo que debería ser 'poñer guión'. Existe
> hifen/hifenar?
>

Penso que si, existe hifen, mais eu sempre o poño como "trazo" (sinónimo de 
guión).

> 2. Flake: segundo cambridge: <<a small thin piece of something, especially
> if it has come from a layered surface// a person who you cannot trust to
> remember things or to do what they say they will do, or someone who behaves
> in a strange way>>

Flake non era unha biblioteca nova de koffice que estaban a desenvolver para 
incluír obxectos dentro de documentos? (±). Se fór así (mira nos comentarios 
das mensaxes), non o traduzas.
Polo demais pode ser unha felepa, folerpa, as cousas que se comen no cine, ou 
un marce.

> 4. 'zoom slide width' :'ancho de ampliación da diapositiva??. ampliar
> diapositiva ó acho?. Supoño que é a segunda pero non estou seguro xq non
> sei a se refire exactamente. Pola forma gramatical zoom parece un nome pero
> polo significado só podo entender que é verbo.

Penso que vai verbo+complemento+nome: ampliar o ancho da diapositiva.
Tampouco sei o que é: o de ampliar a diapositiva ao ancho penso que sería zoom 
slide to width.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpYuadqItJNe.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a