Olá,
pois estou a darlle voltas á palabriña, e o caso é que a mellor opción que 
teño por agora é unha trapallada. Recapitularei antes de que se me vaia a 
pelota:

Sendo:
user friendly-> fácil de usar; de manexo simples
family friendly-> para toda a familia
printer friendly-> versión para imprimir; formato para imprimir.
{nota: consultadas en proz.com}
friendly->amábel, simpático; acolledor; amistoso

que tal se engado ao glosario:

**friendly**
   1.- [xeral] adx. simpático, -a
   2.- [xeral] adx. acolledor, -a
   **user ~** fácil de usar | de manexo simples
   **printer ~** versión //ou// formato para imprimir.

e como carallo lle podo dar un formato ± correcto (i.e. o "user/printer ~" en 
negriña, e o "ou" en itálica)?

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp3FAY5qGTS4.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a