O Sábado, 19 de Xaneiro de 2008, Miguel Branco escribiu:
On Friday, 25 de January de 2008, you wrote:
> > Por outra banda, de onde se traduce? Lin por aí que a versión 4.1 vai
> > saír en xullo e que agora cada mes poden ir saíndo actualizacións de 4.0
> > Iso quere dicir que hai que traducir na póla 4.0 agora?

En realción a isto, recomendo a leitura desta mensaxe que acaba de aparecer na 
lista kde-l10n-doc,, enviada por Nicolas Shaporostov, mantenedor da 
ferramenta de tradución de KDE4:

    Howdy)
    
    KAider was renamed to loKalize and moved to trunk/kdesdk.
    
    As I promised, I added facility to ease maintaining of translations
    in two branches.
    Now, your changes to file in the trunk may be automatically replicated 
to 4.0 
    branch and vice versa.
    For details see help:lokalize (committed a few minutes ago)
    (remember to 'chmod a+w *.po' if you run lokalize from another user)
    
    I maintain a TODO at  
http://techbase.kde.org/index.php?title=Projects/Summer_of_Code/2007/Projects/KAider#Further_work
    so if you have some additional ideas - drop me them.
    
    Also, for bug reports you can write directly me or file entries in 
    bugs.kde.org (product name : lokalize)
    
    Happy translating!

Isto quer dicir que o fluxo de traballo pode ser reducido ao seguinte: 
traduces 4.1 e envíasllos ao coordinador, logo vas á hermida que prefiras e 
poslle unha vela a Santo Acisclo, a ver se hai sorte e o coordinador usa o 
lokalize na versión head, e pon as traducións para 4.0 e 4.1..... 

Este fluxo de traballo admite grande diversidade de variantes: podes usar a 
Santa Cilla , Santo Xavier, &c, &c &c....

X-DDD .....

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a