É esta:
http://l10n.kde.org/dictionary/search-translations.php

Isto permite facer procuras dun texto para un ou todos os idiomas nun
ou todos os ficheiros de trunk-kde4.
Por exemplo: a procura da verba "bragas" na equipa "galician"
http://l10n.kde.org/dictionary/search-translations.php?package=&filename=&teamcode=gl&search=bragas&submitted=Search

E esta é a súa dual:

http://l10n.kde.org/dictionary/compare-translations.php

Permite comparar a mesma mensaxe entre diferentes idiomas.
Por exemplo: a cadea "Version Control" de kdevelop.po
http://l10n.kde.org/dictionary/compare-translations.php?package=kdevelop&filename=kdevelop.po&compare=Version+Control

En canto saque tempo, adiciónoo ao wiki.

Responderlle a