Resulta que &Tools (con _ ou ~, segundo a marca de atallo de teclado
do programa correspondente), está a traducirse por &Ferramentas, e
isto colide con &Ficheiro.

Pois nada, que saibades que o estou a mudar por &Utilidades, ainda que
outras aparicións de "tools" nos textos, mantéñoas como "Ferramentas".

Responderlle a