Vaia, non me fixei en que non ía para a lista

A isto só engadir que nos xogos, o menú inclué "xogo" e "axuda", e como ista 
en xeral leva o atallo no "x", neste caso cámbiollo polo "a", pero tampouco 
me gosta moito este baile. Nisto xa pensarei.
----------  Mensaxe Reenviada  ----------

Asunto: Re: Tradución de [&|_|~]Tools
Data: Sábado, 22 de Marzo de 2008
Dende: mvillarino <mvillar...@gmail.com>
Para: "Ignacio Casal Quinteiro" <nacho.r...@gmail.com>

F icheiro
E ditar
abri R recente (no menú Ficheiro)
M arcadores
E ditar
N ovo ficheiro
T ... cona se esta está libre!
A brir (no menú ficheiro)
S air (tamén, no menú ficheiro)

U tilidades non está tan collido. (O u non é tan frecuente).

Ademais, prefiro que no menú os atallos caian na primeira letra. A día
de hoxe a excepción que confirma a norma é A&xuda.

2008/3/22, Ignacio Casal Quinteiro <nacho.r...@gmail.com>:
>
> O Sáb, 22-03-2008 ás 11:41 +0100, mvillarino escribiu:
> > Resulta que &Tools (con _ ou ~, segundo a marca de atallo de teclado
> > do programa correspondente), está a traducirse por &Ferramentas, e
> > isto colide con &Ficheiro.
> >
> > Pois nada, que saibades que o estou a mudar por &Utilidades, ainda que
> > outras aparicións de "tools" nos textos, mantéñoas como "Ferramentas".
> >
> >
> No lugar de cambiar a palabra por que non cambias o atallo a algo como:
> Fe_rramentas?
>
>

-------------------------------------------------------

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a