Teria que investigar o tema cun pouco máis de tempo, pero guiareime
pola túa opinión que normalmente é boa :)

Ata logo,
        Leandro Regueiro

2008/4/18 mvillarino <mvillar...@gmail.com>:
> Olá:
>
> Atópome con dous significados de "caret": en quanta, referido á marca
> ortográfica de "acento circumflexo", e en okular co significado de "cursor",
> ou "ponto de inserción", onde este non aparece no dicionario de inglés
>
> Que vos parece engadilo como:
>
> caret:
>    - s.m. circunflexo [sinal ortográfico]
>    - s.m. Cursor, ponto de inserción, sinal de intercalación.
>   Nota: O termo "cursor" no inglés reférese a un indicador visual de lugar
> que polo xeral é estabelecido mediante o rato, tipicamente coa forma dunha
> frecha ou cruz. O termo "caret" reférese a un indicador de lugar empregado
> cando se insere texto, e tipicamente toma a forma dunha barra vertical con
> dúas gallas horizontais enriba e outras en baixo.
> ?
>
> --
> Best regards
> MV
>

Responderlle a