Olá:

Atópome con dous significados de "caret": en quanta, referido á marca 
ortográfica de "acento circumflexo", e en okular co significado de "cursor", 
ou  "ponto de inserción", onde este non aparece no dicionario de inglés

Que vos parece engadilo como:

caret:
      - s.m. circunflexo [sinal ortográfico]
      - s.m. Cursor, ponto de inserción, sinal de intercalación.
    Nota: O termo "cursor" no inglés reférese a un indicador visual de lugar 
que polo xeral é estabelecido mediante o rato, tipicamente coa forma dunha 
frecha ou cruz. O termo "caret" reférese a un indicador de lugar empregado 
cando se insere texto, e tipicamente toma a forma dunha barra vertical con 
dúas gallas horizontais enriba e outras en baixo.
?

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a