Ola,
non sei como traducir backport ou incluso port (tanto o verbo coma o
substantivo).

Ata logo,
                  Leandro Regueiro

Responderlle a