Ola equipo.
Como se achegan os exames vouno deixar todo ata que rematen. Hei ir
marcando as vosas traducións feitas coma en revisión ainda que non as
estea revisando, só é para seguirlle a pista facilmente cando retome o
traballo. No G11n estiven intentando convencer a trasnego usuario
convencido da susa de que nos botara unha man na tradución, por pouco
que sexa. Estou falando de Miguel Branco e agardo que finalmente se
apunte.

Respecto do G11n, hase falar do asunto nas listas de correo de trasno
e na de ferramentas (QUE HOXE ESTA MUDANDO DE NOME, NON A USEDES!!!).
Xa se enviaron dous pequenos resumos, ou polo menos o primeiro si que
o era, xa que o segundo ainda non tiven tempo de ollalo, os cales vos
poden intentar comprender a que acordos se chegou.

Ata logo,
                Leandro Regueiro

Responderlle a