Mock up: versión alternativa dun diálogo ou fiestra que serve de proba de 
conceito de novas versións ou que dá unha ideia de como será a gui para unha 
nova funcionalidade, pero que non é funcional.

Que tal "maqueta"? (Vale, pesadelo, tamén podemos pór "prototipo" :-P

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a