>hai que facer algo para visibilizarnos.
> Despois dos exames de xuño non viña mal poñernos en serio e falar do
> asunto. Se somos unha asociación supoño que poderiamos optar a certas
> axudas económicas que nos permitan facer algo, coma unhas xornadas, ou
> outro tipo de eventos, ou incluso folletos ou outro material
> ilustrativo para o que fagan falta cartos, xa que para facer un vídeo
> que colgar na Internet non fan falta cartos...

Absolutamente d'acordo. Eu depospois do 30 deste mes axudo e fagoo o que sexa 
para sacar isto adiante. 

Responderlle a