O outro día critiquei na lista a locuciíón prepositiva sobre de. Hoxe atopei
con ela por casualidade e decateime de que está nas normas, tanto nas
últimas coma nas anteriores, non figura expresamente na última gramática de
Álvarez e Xove, pero si está na gramática anterior de Álvarez, Regueira e
Monteagudo e nun exemplo (de Risco) na gramáica de Freixeiro Mato.
Precipiteime porque me pareceu redundante (de, en latín tiña o uso que hoxe
ten sobre). Así que, para a aberracións, as miñas.

Responderlle a