2008/6/30 Xosé <xoseca...@gmail.com>:
English version down the way
===
> En KOrganizer hai unha extensión que pon unha ligazón en cada día do
> calendario que leva ao artigo da Wikipedia sobre ese día. Para iso emprega
> unha variábel, que é MMMM_d (hoxe sería "July 30·). O problema é que, para
> poder enviar á wikipedia en galego hai que ir a "30 de xuño" (isto é, a
> preposición "de" e o nome do mes en minúscula). Ao máximo que chego é a "30
> 30e_Xuño", ou sexa, non sei como se introducen literais (o "d" convirte-o en
> data) e como se pon o nome en minúscula.
>
> Alguén me pode botar unha mao?
Proba a pór %64 no lugar onde debería ir o "d".

Vou retransmitir a questión a kde-l18n-doc, a ver que din
====
This is a question that the gl language translator of the module
kdepim is asking:

KOrganizer has a plugin that adds a link to the wikipedia article of
the day. To do the job, it uses a variable: MMMM_d (today is
'July_30'). The problem is that to use the galician version of the
wikipedia it is necessary to linkto "30_de_xuño" (that is, the
preposition "de" and the name of the month all lower case. Our good
translator, Xosé Calvo, is only able to get a "30d_Xuño", that is, the
"d" is interpreted as a date and the name of the month is capitalised.
Example result URL: http://gl.wikipedia.org/wiki/30_de_xuño

Can some one help, please?

Kind regards

Responderlle a