Xosé:
Esta é a resposta que temos polo momento ao asunto da ligazón á páxina do día 
da galipedia.
Se non vai teremos que notificar un erro aos desenvolventes.

----------  Mensaxe Reenviada  ----------

Subject: Re: Variábeis de data
List-Post: proxecto@trasno.net
Date: Martes 01 Xullo 2008 21:26
From: Albert Astals Cid <aa...@kde.org>
To: KDE i18n-doc <kde-i18n-...@kde.org>

A Dilluns 30 Juny 2008, mvillarino va escriure:
> 2008/6/30 Xosé <xoseca...@gmail.com>:
> English version down the way
> ===
>
> > En KOrganizer hai unha extensión que pon unha ligazón en cada día do
> > calendario que leva ao artigo da Wikipedia sobre ese día. Para iso
> > emprega unha variábel, que é MMMM_d (hoxe sería "July 30·). O problema é
> > que, para poder enviar á wikipedia en galego hai que ir a "30 de xuño"
> > (isto é, a preposición "de" e o nome do mes en minúscula). Ao máximo que
> > chego é a "30 30e_Xuño", ou sexa, non sei como se introducen literais (o
> > "d" convirte-o en data) e como se pon o nome en minúscula.
> >
> > Alguén me pode botar unha mao?
>
> Proba a pór %64 no lugar onde debería ir o "d".
>
> Vou retransmitir a questión a kde-l18n-doc, a ver que din
> ====
> This is a question that the gl language translator of the module
> kdepim is asking:
>
> KOrganizer has a plugin that adds a link to the wikipedia article of
> the day. To do the job, it uses a variable: MMMM_d (today is
> 'July_30'). The problem is that to use the galician version of the
> wikipedia it is necessary to linkto "30_de_xuño" (that is, the
> preposition "de" and the name of the month all lower case. Our good
> translator, Xosé Calvo, is only able to get a "30d_Xuño", that is, the
> "d" is interpreted as a date and the name of the month is capitalised.
> Example result URL: http://gl.wikipedia.org/wiki/30_de_xuño
>
> Can some one help, please?

d_'de'_MMMM

Would help with the "de" thing, i think the capitalized name of month
is "unfixable" at the moment, so if using d_'de'_MMMM you should file a bug
against korganizer explaining the problem.

Feel free to add me as CC to that bug.

Albert

> Kind regards

-------------------------------------------------------

-- 
Best regards,
MV

Responderlle a